Yeminli Tercüme Teknik Tercüme Hukuki Tercüme Ticari Tercüme Tıbbi Medikal Tercümesi Akademik Tercüme Web Sitesi Tercümeleri Simultane (Eş zamanlı Çeviri) Simultane Sistem Kiralama Ardıl (Konsekütif) Tercüme Vize İşlemleri ve Tercümeleri Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Basın ve Edebi Çeviriler Resmi Belge Tercümeleri Katalog Broşür Tercümeleri Uluslar Arası Tercüman Temini Refakat Hizmetleri Redaksiyon Express Çeviri Tercüme Süreci
 

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Uluslararası hukuk ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir.

Hizmet Verdiğimiz Hukuki Tercüme Konularımız

Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, vekaletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgelerinin resmi tercümeleri.   

Adalet bakanlığı uluslar arası hukuk tercümeleri, uluslar arası tebligat ve istinabe çevirileri, ek184 formlar ek25, ve ek35 formlar, davetiye, ihtar, yurtdışı tanık dinlenme formları, adres araştırması müzekkereleri ve istinabe evrakları … 

 • Özel Hukuk
 • Kamu Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Tahkim Hukuku
 • Vekâletnameler
 • Taahhütnameler
 • Mahkeme Kararları
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Tüzükler
 • İş Sözleşmeleri
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Yerli ve Yabancı Mevzuat
 • AB Mevzuatı
 • Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri
 • Aile Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Ticaret Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • İcra Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Trafik Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri