Referanslar  

Referanslar

 • Karayolları
 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • DHMİ
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • DPT
 • Ziraat Bankası
 • Şeker Fabrikaları
 • SPK
 • Adalet Bakanlığı
 • Bisiklet Federasyonu
 • Diyanet Vakfı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • TRT
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Türkiye İş Kurumu
 • Türk Telekom
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • Kızılay
 • Savunma Müsteşarlığı
 • Bayındırlık Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bugüne dek birçok kısa, orta ve uzun vadeli devlet ihale ve projelerini aldık ve başarı ile tamamladık. İşte referanslarımızdan sadece bazıları…

Bizi bugüne dek hep yaptığımız işler anlattı…

Resmi Kurum Referanslarımız

 • DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (AVRUPA BİRLİĞİ CFCU DESTEKLİ)
 • SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
 • SAĞLIK BAKANLIĞI
 • TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
 • TÜRK TELEKOM
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
 • MALİYE BAKANLIĞI
 • BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
 • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • DEVLET PALANLAMA TEŞKİLATI
 • SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
 • GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SERMAYE PİYASASI KURUMU
 • TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
 • SERBEST REKABET KURUMU
 • T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
 • TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ                           
 • TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
 • DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ADALET BAKANLIĞI
 • ANKARA ADLİYESİ
 • ve daha niceleri   ……

Özel Sektördeki referanslarımız için firmamızdan bilgi alabilirsiniz.

Simultane Ve Ardıl Tercüme Referanslarımız

 • TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
 • ORMAN BAKANLIĞI
 • FREKANS A.Ş.
 • ÇEVRE BAKANLIĞI
 • SAĞLIK BAKANLIĞI
 • TÜRKİYE İŞ KURUMU
 • ADALET BAKANLIĞI
 • TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
 • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ
 • MALİYE BAKANLIĞI
 • BİSİKLET FEDERASYONU
 • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TADOC
 • SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
 • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI
 • ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
 • MALİYE BAKANLIĞI
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
 • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • ESKİŞEHİR BELEDİYESİ
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • TÜRKİYE DİYANET VAKFI
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ADALET BAKANLIĞI
 • ANKARA ADLİYESİ

Diğer referanslarımız için firmamızı arayabilirsiniz

Özel Sektördeki referanslarımız için firmamızdan bilgi alabilirsiniz.