Yeminli Tercüme Teknik Tercüme Hukuki Tercüme Ticari Tercüme Tıbbi Medikal Tercümesi Akademik Tercüme Web Sitesi Tercümeleri Simultane (Eş zamanlı Çeviri) Simultane Sistem Kiralama Ardıl (Konsekütif) Tercüme Vize İşlemleri ve Tercümeleri Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Basın ve Edebi Çeviriler Resmi Belge Tercümeleri Katalog Broşür Tercümeleri Uluslar Arası Tercüman Temini Refakat Hizmetleri Redaksiyon Express Çeviri Tercüme Süreci
 

Resmi Belge Tercümeleri

Resmi Belge Tercümeleri

Aşağıdaki belgelerin tercümeleri matbu olarak ofisimizde yapılmaktadır.

 • Bilanço tercümesi
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Evlenme Cüzdanı
 • Nüfus Cüzdanı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Formül A
 • Nüfus Formül B
 • Aile Cüzdanı
 • Adli Sicil Kaydı
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Vergi Borcu
 • Araba Ruhsatı
 • Aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
 • ABD FDA Formu
 • İkametgah İlmuhaberi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Müteahhitlik Karnesi
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • SSK Bordrosu
 • SSK Prim Borcu
 • Tahakkuk Fişi
 • Vergi Levhası
 • Terhis Belgesi
 • Ticaret Belgesi
 • Apostil (Tasdik Şerhi)
 • Ustalık Belgesi
 • Uzmanlık Belgesi
 • Yeterlik Belgesi
 • ATR Belgesi
 • Gümrük Beyannamesi
 • Kapasite Raporu
 • Tapu Senedi
 • TÜRKAK Belgesi
 • Gazi Üniversitesi Diploma
 • Hacettepe Üniversitesi Diploma
 • ODTÜ Diploma
 • Bilkent Üniversitesi Diploma
 • Ankara Üniversitesi Diploma
 • Başkent Üniversitesi Diploma
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Diploma
 • Boğaziçi Üniversitesi Diploma
 • Selçuk Üniversitesi Diploma
 • Erciyes Üniversitesi Diploma Tercümesi
 • Fırat Üniversitesi Diploma
 • İller Bankası İş Deneyim Belgesi
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İş Deneyim Belgesi
 • Devlet Su İşleri İş Deneyim Belgesi
 • Karayolları Genel Müdürlüğü İş Deneyim Belgesi
 • ASKİ İş Deneyim Belgesi
 • İSKİ İş Deneyim Belgesi
 • İş Durum Belgesi
 • İş Yönetim Belgesi
 • İş Denetim Belgesi
 • Anahtar Teknik Personel Taahhütnamesi
 • Araç Ruhsatı ve Trafik Tescil Belgesi
 • ASO Faaliyet Belgesi
 • ATO İflas ve Konkordato Belgesi
 • ATO İhale Durum Belgesi
 • ATO İnşaat Müteahhitleri Sicil Raporu
 • ATO Levhası
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hakediş Raporu
 • Devlet Su İşleri Hakediş Raporu
 • İller Bankası Hakediş Raporu
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hakediş Raporu
 • İşyeri Açma İzin Belgesi
 • Doğum Kayıt Örneği Formül A
 • Evlilik Cüzdanı
 • Evlilik Kayıt Sureti Formül B
 • Gıda Üretim İzin Belgesi
 • TSE Üretimde Yeterlilik Belgesi
 • TSE Hizmet Yeterliliği Belgesi
 • TSE Belgesi
 • Gömme İzin Kağıdı
 • Gümrük Beyannamesi
 • IATA Akreditasyon Belgesi
 • İdari Şartnamede İstenen Yeminli Beyan
 • IQNET Sertifikası
 • BSI Sertifikası
 • TÜV Sertifikası
 • DNV Sertifikası
 • R Onay Sertifikası
 • R Tescil Sertifikası
 • Evliliğe Mani Olmadığına Dair Belge
 • İstanbul Sicil Belgesi
 • İTO Faaliyet Belgesi
 • Ölüm Belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • KDV Muafiyet Belgesi
 • Kesin Süreli Çalışma İzin Belgesi
 • Konşimento
 • Konut Kira Kontratosu
 • KOSGEB Analiz ve Test Raporu
 • Lise Diploması
 • Üniversite Diploması
 • İlkokul Diploması
 • Makine Operatörlük Belgesi
 • Menşe Şehadetnamesi
 • Re-export İzin Belgesi
 • SSK Tahakkuk Fişi
 • TEİAŞ Protokolü
 • TOEFL Sonuç Belgesi
 • ÖSS Sonuç Belgesi
 • TSE İmalat Sahası Muayene Raporu
 • TÜRMOB YMM Faaliyet Belgesi
 • TÜRMOB YMM Mali Müşavirlik Ruhsatı
 • TÜRMOB YMM Tasdik Sözleşmesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yerli Malı Belgesi
 • Askerlik Terhis Belgesi
 • Hermes Kredi Anlaşması
 • Almanya Pasaportu,
 • Amerika Pasaportu,
 • Avustralya Pasaportu,
 • Avusturya Pasaportu,
 • Azerbaycan Pasaportu,
 • Güney frika Pasaportu,
 • İran Pasaportu,
 • İsveç Pasaportu,
 • Kanada Pasaportu,
 • Moldova Pasaportu,
 • Norveç Pasaportu,
 • Özbekistan Pasaportu,
 • Rusya Pasaportu
 • Hazine Müsteşarlığı ile Off-Shore Bankalar Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmaları
 • Societe Generale Kredi Anlaşması
 • Calyon Kredi Anlaşması
 • Kredi İndikatif Kayıt ve Koşullar Tercümesi